LogoMYBOSchw

CC Griesbach 2019


31. August - 1. September 2019

CCB1 / CCB2 / CCB3 / Jump Green
inkl. B+M JuniorencupJump Green

Anfahrt
Ausschreibung / Avant programme (Nennschluss: 29.7.19)Prüfung Nr. 1
Kat. CCB1
Programm: CCB1 Test B


Prüfung Nr. 2, B+M Juniorencup B1
Kat. CCB1
Programm: CCB1 Test B


Prüfung Nr. 7
Kat. KPB1
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1


Prüfung Nr. 3
Kat. CCB2
Programm: CCB2 Test B


Prüfung Nr. 4
Kat. CCB3
Programm: CCB3 Test B


Prüfung Nr. 5+6
OKV Jump Green 70


Informationen - Listen 2018
Informationen - Listen 2017
Informationen - Listen 2016
Informationen - Listen 2015
Informationen - Listen 2014
Informationen - Listen 2013

Informationen - Listen 2012

Wetter Griesbach

BundM Inserat

Breadcrumbs