LogoMYBOSchw

CC Griesbach 2018


8. - 9. September 2018

CCB1 / CCB2 / CCB3 / Jump Green
inkl. B+M Juniorencup / inkl. WPR Elite JuniorencupJump Green

Anfahrt
Ausschreibung / Avant programme (Nennschluss/délai: 13.8.18)
Vereinfachter Grenzübertritt
Zeitplan

Prüfung Nr. 1
Kat. CCB1
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen/Cross
Listen my.fnch.ch
Rangliste


Prüfung Nr. 2, B+M Juniorencup B1
Kat. CCB1
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen/Cross
Listen my.fnch.ch
Rangliste


Prüfung Nr. 7
Kat. KPB1
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1
Startliste Springen/Cross
Listen my.fnch.ch
Rangliste


Prüfung Nr. 3
Kat. CCB2
Programm: CCB2 Test B
Crossplan B2
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen/Cross
Listen my.fnch.ch
Rangliste


Prüfung Nr. 4
Kat. CCB3
Programm: CCB3 Test B
Crossplan B3
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen/Cross
Listen my.fnch.ch
Rangliste


Prüfung Nr. 5
OKV Jump Green 70
Startliste Springen
Listen my.fnch.ch
Rangliste


Prüfung Nr. 6
OKV Jump Green 70
Startliste Springen
Listen my.fnch.ch
Rangliste


Informationen - Listen 2017
Informationen - Listen 2016
Informationen - Listen 2015
Informationen - Listen 2014
Informationen - Listen 2013

Informationen - Listen 2012

BundM Inserat

Breadcrumbs