LogoMYBOSchw

CC Birchwil 2019

 


19./22./23. Juni 2019

B1, B2, CNC1*, JG70, KPB1
inkl. B+M Juniorencup

Anfahrt / Accés
Ausschreibung  (Nennschluss/Délai: 27.5.2019)
Ausschreibung Trainingsdressur / Anmeldung / Startliste (Nennschluss/Délai: 16.6.19)
Zeitplan
Zeitrechnung (unverbindliche Startzeiten-Planung)


Prüfung Nr. 1 / Abteilung a
4-6-jährige Pferde
Horsana Reitsport Geländestil B1
Crossplan Geländestil
Startliste info.fnch.ch
Startliste Cross 
Rangliste


Prüfung Nr. 1 / Abteilung b
ältere Pferde, Reiter und Pferde ohne CC-RP
Horsana Reitsport Geländestil B1
Crossplan Geländestil
Startliste info.fnch.ch
Startliste Cross 
Rangliste


Prüfung Nr. 1 / Abteilung c
ältere Pferde, Reiter oder Pferde mit CC-RP
Horsana Reitsport Geländestil B1
Crossplan Geländestil
Startliste info.fnch.ch
Startliste Cross 
Rangliste


Prüfung Nr. 2
OKV Jump Green 70
Startliste info.fnch.ch
Startliste Springen

Rangliste


Prüfung Nr. 3
OKV Jump Green 70
Startliste info.fnch.ch
Startliste Springen

Rangliste


Prüfung Nr. 4 / Abteilung a
CCB2 / Pferde >15 CC-RP
Programm: CCB2 Test B
Crossplan B2
Startliste info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen
Rangliste Springen
Startliste Cross
Rangliste Cross
Rangliste


Prüfung Nr. 4 / Abteilung b
CCB2 / Pferde <15 CC-RP
Programm: CCB2 Test B
Crossplan B2
Startliste info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen
Rangliste Springen
Startliste Cross
Rangliste Cross
Rangliste


Prüfung Nr. 5
Komb. Prüfung B1 (Springen/Cross)
Crossplan B1
Startliste info.fnch.ch
Startliste Springen

Startliste Cross
Rangliste Springen
Rangliste Cross
Rangliste


Prüfung Nr. 6 / Abteilung a
CCB1 / Pferde oder Reiter mit CC-RP
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1
Startliste info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen
Rangliste Springen
Startliste Cross
Rangliste Cross
Rangliste


Prüfung Nr. 6 / Abteilung b
CCB1 / Pferde und Reiter ohne CC-RP
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1
Startliste info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen
Rangliste Springen
Startliste Cross
Rangliste Cross
Rangliste


Prüfung Nr. 7 
B+M Juniorencup B1
Programm: CCB1 Test B
Crossplan B1
Startliste info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen
Rangliste Springen
Startliste Cross
Rangliste Cross
Rangliste


Prüfung Nr. 8
CCB3
Programm: CCI2* Test A (früher CIC/CCI1* Test A)
Crossplan B3
Startliste info.fnch.ch
Startliste Dressur
Rangliste Dressur
Startliste Springen
Rangliste Springen
Startliste Cross
Rangliste Cross
Rangliste

 


Birchwil Archiv


 

 

Breadcrumbs